Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet, 5 op 5 op, verkko-opinnot, UEF, syksy 2024

Kuvaus

ENNAKKOTIEDOT, MUUTOKSET MAHDOLLISIA

Aika

04.11.2024 – 21.05.2025

Orientaatioluento 4.11.2024. klo 16–18 avoimen opiskelijoille, tallennetaan.

Lisäksi
– Muu opintojaksoon kuuluva opetus verkko-oppimisympäristössä ilman aikataulutettua kontaktiopetusta.
– Käytännön jakso (5 työpäivää / 36 h).
– Yksilötyönä tehtävä oppimissuunnitelma ja essee, esseen pohjalta laadittu esitys

Tuutoroinnin aikataulu:

1. Tuutorointi ke 13.11.2024 klo 17-19
2. Tuutorointi keväällä 2025

Paikka

Verkko-opinnot.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa
• tunnistaa ja selittää ammatillisen sosiaalityön, kolmannen sektorin ja hanketyön toimintaa;
• tunnistaa sosiaalityössä kohdattavien ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia.
• kuvata sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia, asiakkaan toimijuuden tukemista ja sosiaalityön käytännön roolin osana palvelujärjestelmää.

Geneeriset taidot: etiikka, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Sosiaalipalveluiden käytännön työ, sosiaalityön asema erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja hanketyö, sekä näiden kytkentä sosiaalityöhön.

Kouluttajat

Vastuuopettaja
Piia Puurunen

Suoritustapa

Suoritustapa: osallistuminen orientaatioluentoon ma 4.11.2024 klo 16.00-18.00 (etäyhteyksin), opetukseen osallistuminen, oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely, käytännön jakson suorittaminen (5 työpäivää / 36 h).

Toteutustapa: Monimuoto-opintoina etäyhteyksin

– Opintojakson orientaatioluento etäyhteyksin toteutettavana opetuksena (tallenne) ja muu opintojaksoon kuuluva opetus verkko-oppimisympäristössä ilman aikataulutettua kontaktiopetusta.
– Käytännön jakso (5 työpäivää / 36 h).
– Yksilötyönä tehtävä oppimissuunnitelma ja essee, esseen pohjalta laadittu esitys

Opintojaksoon sisältyvän käytännön oppimisen jakson (5 työpäivää / 36 h) hyväksilukuun
sosiaalialan työkokemuksella (vähintään 12 kk viimeisen 3 vuoden aikana) ohjeistetaan opintojakson Moodlessa ja orientaatioluennolla.

Arviointi

H-5

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi AMK-, geronomi AMK-, kuntoutuksen ohjaaja AMK- tai yhteisöpedagogi AMK-tutkinnolla. Opintojakson saa hyväksiluettua myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (sosiaali-, terveys-, kasvatusala), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 12 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

06.10.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Kuuluu kokonaisuuteen