Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

ENNAKKOTIEDOT, MUUTOKSET MAHDOLLISIA

Aika

30.11. – 11.12.2024

Avoimen yliopiston opiskelijat: etäopetus.
Toteutustapa ja aikataulu tarkentuu.

Tuutoroinnin aikataulu:

1. tuutorointi ke 20.11. klo 17-19
2. tuutorointi ke 4.12. klo 17-19

Paikka

Verkko-opinnot.

Tavoite

Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Geneeriset taidot: Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä sosiaalityön asiantuntijuuden keskeiset osatekijät.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Sosiaalityön teoreettiset koulukunnat, sosiaalityön yhteiskunnallinen kehys, ja sosiaalityö tutkimus.

Kouluttajat

Timo Toikko

Suoritustapa

Avoimen yliopiston opiskelijat: etäopetus

Arviointi

0–5 Luentotentti 1/3, kirjatentti 2/3

Kirjallisuus

– Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005;
– Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 12 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

06.10.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Kuuluu kokonaisuuteen