Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kesäyliopiston LUT-kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2023-2025, verkko-opinnot

Kuvaus

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät jo viidettä kertaa LUT-kauppakorkeakoulun väyläopinnot. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2023 – toukokuu 2025 välisenä aikana. Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan verkon välityksellä, pienin poikkeuksin.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 60 opiskelijaa. LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2025 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

LUT:n kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Aika

14.09.2023 – 30.06.2025

Kaikille avoin ja maksuton infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 10.5.2023 klo 17-18 verkossa. Tilaisuudessa kerrotaan LUT-kauppakorkeakoulun väyläopintojen sisällöstä ja opiskelusta sekä siitä mihin tutkintoon voit hakea opintojen suorittamisen jälkeen. Ilmoittautumiset: avoin@phkesa.fi.

Opintojen aloitustilaisuus on:
– 13.9.2023 klo 16.15 – 18.15 Lappeenrannan ryhmä, Zoom
– 14.9.2023 klo 16.30 – 18.35 Lahden ryhmä, Zoom

Katso opintojaksokohtaiset aikataulut sivun lopussa olevista linkeistä.

Väyläopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op
Syksy 2023
KTT Hanna Salojärvi
KTT Jaakko Metsola
FT Marja Talikka

Kirjanpidon peruskurssi 6 op
Luennot 32 h Zoom
TkT Antero Tervonen

Hankintatoimen perusteet 6 op
Luennot 12 h Zoom
Prof. Jukka Hallikas

Rahoituksen perusteet 6 op
Luennot 32 h Zoom
KTT, Tutkijatohtori Timo Leivo

Markkinoinnin perusteet 6 op
Luennot 24 h Zoom
KTT Jaakko Metsola

Yritysjuridiikan perusteet 6 op
Luennot 20 h Zoom
KTT Helena Sjögrén

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op
Luennot 21 h Zoom
KTT Markku Ikävalko, KTT Anna Vuorio

Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op
Luennot Zoom
KTT PhD Heidi Olander, KTT Jorma Sappinen, KTT Päivi Maijanen-Kyläheiko

Taloustieteiden matematiikka 6 op
Luennot ja harjoitukset yht. 85 h Zoom
DI Olli-Pekka Hämäläinen

Kansantaloustieteen perusteet 3 op
Luennot 8 h Zoom
KTT Jorma Sappinen

Mikroteoria 6 op
Luennot 34 h Zoom
KTT Jorma Sappinen

Opintopisteet

60 op

Suoritustapa

Verkkoluennot ja -harjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotentit.
Jaksokohtaiset suoritustavat ja läsnäolovaatimus mainitaan kunkin jakson kohdalla.

Opinnot järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston (Lahti) ja Etelä-Karjalan kesäyliopiston (Lappeenranta) yhteistyönä LUT-Kauppakorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti.
Verkon välityksellä järjestettävä reaaliaikainen kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin ja lauantaisin. Verkkotentit järjestetään arki-iltaisin. Osassa jaksoja voi olla valmiiksi nauhoitettuja luentoja, jotka opiskelijan tulee katsoa itsenäisesti.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

Yhteydenotot:
avoin@phkesa.fi
tiina.laurikainen@phkesa.fi
p. 050 375 4977

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2023. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja peruutusehdot astuvat voimaan 1.9.2023 alkaen.

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lappeenrannan ryhmään otetaan korkeintaan 30 henkilöä ja Lahden ryhmään korkeintaan 30 henkilöä.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli jaksolla on vapaita opiskelupaikkoja.

Muu informaatio

TUTKINTO-OPINNOT LUT-KAUPPAKORKEAKOULUSSA
Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja valitsee kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen, kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtoon väyläopinnot suorittaneista valitaan kuitenkin max. 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa.
Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).

Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti:
– Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa.
– Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida
– mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
– 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

1950 euroa (sisältää 60 opintopistettä)
Laskutetaan 4 erässä (syyskuu 2023, tammikuu 2024, syyskuu 2024, tammikuu 2025).

Yksittäisten jaksojen hinta 200 euroa / jakso.

Ilmoittautumiset

20.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu paikalle, peritään koko koulutusmaksu.
Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsukirje koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset