Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op, LUT, syksy 2023 (väyläryhmä 2023-2025)

Kuvaus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
– osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
– osaa akateemisen raportoinnin perusteet
– osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
– osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
– osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
– osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

Sisältö
Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Suoritustapa
Arviointi Hyväksytty / hylätty

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Aika

14.09.2023 – 31.07.2025

Aloitusluento 14.9.2023 klo 16.30 – 18.35 Zoom, KTT Hanna Salojärvi

Akateeminen kirjoittaminen & tiedonhaku -luento: 21.9. klo 16:30 – 19:30 TkT Marja Talikka ja KTT Jaakko Metsola, Zoom

Käyttäjän tietoturva, erillinen verkkokurssi Moodlessa, deadline tehtävien palautuksille: 15.10. klo 23:59

Tiedonhaun perusteet, erillinen verkkokurssi Moodlessa, deadline tehtävien palautuksille: 29.10. klo 23:59

Lähdeviittaustehtävä Moodlessa, deadline: 5.11 klo 23:59

Opiskelutaidot & ajanhallinta -osa-alueen itseopiskelu ja tehtävät Moodlessa, deadline: 12.11. klo 23:59

Urasuunnittelu-osa-alueen itseopiskelu ja henkilökohtainen urasuunnitelma -tehtävä Moodlessa, deadline: 19.11. klo 23:59

Paikka

Verkko-opiskelu Moodlessa

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

KTT Hanna Salojärvi
KTT Jaakko Metsola
FT Marja Talikka

Suoritustapa

Luennot 10 tuntia.
Itsenäinen työskentely

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen