Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Rahoituksen perusteet 6 op, LUT, kevät 2024 (väyläryhmä 2023-2025)

Aika

19.01. – 31.07.2024

Luennot Zoomissa:

pe-la 19-20.1.
pe-la 26.-27.1.
ja la 3.2.

Perjantaisin klo 16.30 – 20.30,
Lauantaisin klo 9.15 – 16.00

Moodletentit:

ma 19.2. klo 17-20
ti 2.4. klo 17-20
ma 13.5. klo 17-20

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta
Tentti Moodlessa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys

Kouluttajat

Timo Leivo, KTT, Tutkijatohtori

Suoritustapa

Luennot 32 tuntia. Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen.
Tentti.

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Kirjallisuus

Niskanen, Jyrki – Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.
Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

200 euroa (hinta jos osallistut vain tälle jaksolle)

Ilmoittautumiset

07.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Voit perua osallistumisesi maksutta mikäli teet perumisen viimeistään kurssin alkua edeltävänä päivänä. Mikäli perut osallistumisesi opintojakson jo alettua perimme maksua 50% kurssin hinnasta.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen