Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op, LUT, kesä 2024 (väyläryhmä 2023-2025)

Aika

06.05. – 03.06.2024

Luento 1: Johdanto kurssiin ja yrittäjyys MA 06.05. klo 18–20 Zoom

Luento 2: Yrittäjyyden taustaa KE 08.05. klo 18–20 Zoom

Luento 3: Yrittäjämäisyys MA 13.05 klo 18–20 Zoom

Omatoimiluento: Videoluento + harjoituksia Moodlessa 15.05. (konffa)

Luento 4: Liiketoiminnan suunnittelu MA 20.05. klo 18–20 Zoom

Luento 5: Tiimit KE 22.05. 18-20 Zoom

Luento 6: Johtamisen teoriaa ja johtamisopit MA 27.05. klo 18–20 Zoom

Luento 7: Esihenkilönä toimiminen ja liikkeenjohdon muodit KE 29.05. klo 18-20 Zoom

Esitysseminaari MA 3.6. klo 18–20:30 Zoom

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Kouluttajat

Tutkijaopettaja Markku Ikävalko
Tutkijatohtori Anna Vuorio

Suoritustapa

Zoom-luennot. Luentojen kokonaistuntimäärä 21 oppituntia.
Kurssin yksi luentokerta ns. omatoimiluento Moodlessa, jossa opiskelijat itsenäisesti tutustuvat annettuun materiaaliin ja tehtäviin.

Arviointi

Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä.

Kirjallisuus

1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

200 euroa

Ilmoittautumiset

23.04.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen