Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Hankintatoimen perusteet 6 op, LUT, syksy 2023 (väyläryhmä 2023-2025)

Aika

12.10.2023 – 31.07.2025

To-la 12.-14.10.2023
to ja pe 16.30 – 20.30 ja la 9.15 – 12:00

Moodletentit
tentti ma 6.11.2023
tentti ma 8.1.2024
tentti ma 4.3.2024
klo 17-18.30

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta
Tentti Moodlessa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hankintatoimen ympäristön ja osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet, ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua ja pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Opintojakso sisältää hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit. Jakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin: hankintatoiminnan tavoitteet, kustannusvaikutus ja asema liiketoiminnassa, hankinnan organisointi, hankintaprosessi, sähköinen hankinta, perustyökalut (mm. TCO-malli ja ostosalkkuanalyysi), hankintastrategia ja ulkoistaminen, toimittajasuhteet ja verkostot.

Kouluttajat

Professori, TkT Jukka Hallikas

Suoritustapa

– Luentoja 12 tuntia
– Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen
– Tentti

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä: tentti. Harjoitustyö hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus

1. Iloranta, K., Pajunen-Muhonen H., Hankintojen johtaminen, ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008 tai uudempi, Tietosanoma, 498 s.
2. Weele, A.J. van: Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Planning and Practise, 3. painos, 2002, Thomson, 363 s. tai 4. painos, 2005 (soveltuvin osin).
3. Luentomateriaali ja mahdollinen lisämateriaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

200 euroa (hinta jos osallistut vain tälle jaksolle)

Ilmoittautumiset

01.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Voit perua osallistumisesi maksutta mikäli teet perumisen viimeistään kurssin alkua edeltävänä päivänä. Mikäli perut osallistumisesi opintojakson jo alettua perimme maksua 50% kurssin hinnasta.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen