Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Hoitotieteen aineopinnot 37 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Hoitotieteen opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Hoitotieteen aineopintojen opintokokonaisuus on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille.

Opintokokonaisuus kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: digitalisaatio, etiikka, johtaminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä.

Aika

29.08.2023 – 31.07.2024

Tutustu opintojaksojen aikatauluihin ja tarkempiin tietoihin sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Aineopinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 lukuvuoden aikana (syksy 2023, kevät 2024, syksy 2024). Aineopinnot voi suorittaa halutessaan myös yhden lukuvuoden aikana (syksy 2023, kevät 2024). Tällöin on hyvä huomioida opintojaksojen aikataulut (toteutuvat osittain samanaikaisesti).

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista.

Tavoite

Hoitotieteen aineopinnot suorittanut opiskelija saa valmiuksia

– hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa
– seurata hoitotieteen kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti
– tieteelliseen ajatteluun ja näyttöön perustuvaan päätöksentekoon uudistuvissa toimintaympäristöissä

Opintopisteet

37 op

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan ja tutkimusmenetelmiin sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen ja näyttöön perustuvaan toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen.

Hoitotieteen aineopinnot 37 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

TH00DI70 Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op, 29.8.2023 – 30.10.2023
4310214 Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op, 11.9.2023 – 20.11.2023
TH00CT25 Hoitotieteen teoria 1 5 op, 1.11.2023 -27.3.2024
TH00CT26 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op, 6.9.2023 – 29.9.2023
TH00CT27 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op, 9.10.2023 – 31.10.2023
TH00CT28 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op, 6.11.2023 – 3.12.2023
4312007 Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op, 7.9.2023 – 20.10.2023
4310204 Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op, 9.10.2023 – 6.12.2023
TH00DI71 Intercultural competence and professionalism 5 op, 19.2.2024 – 1.5.2024

Opintokokonaisuuksille on omat Moodle-ympäristöt, joihin on koottu tietoa opinnoista ja opintojaksoista, ja ne toimivat myös tiedotuskanavina opintoihin liittyvissä asioissa.

Suoritustapa

Opinnot on suoritettavissa verkko-opintoina.

Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat vain tiettyyn aikaan lukuvuoden aikana ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä sekä pakollisia seminaaripäiviä (etäosallistuminen verkon välityksellä mahdollista). Kirjaudu opintojaksokohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset opintokokonaisuudelle 13.8.2023 mennessä tällä sivulla olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tutkinto-ohjelmiin (kysy lisätietoja Itä-Suomen avoimesta yliopistosta).

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 408 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan, sekä syksyn 2024. Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.

Osallistujan on tehtävä opintojaksokohtainen ilmoittautuminen ja maksu Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Osallistujalle lähetetään infokirje elokuussa.

Ilmoittautumiset

13.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset