Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op, 9.10.-31.10.2023, UEF

Kuvaus

Suoritustapa: Verkko-opinnot ajalla 9.10.-31.10.2023. Seminaarit etäyhteydellä 8h (pakollinen osallistuminen), Oppimistehtävä 20 h. Tentti 2 h. Itsenäinen työskentely 24 h. Verkko-oppimisympäristön ja opetusteknologisten sovellusten hyödyntäminen. Läsnäolo seminaareissa 100 %.

Seminaarit: (pakollinen läsnäolo 100 %, etäyhteys)

10.10.2023 klo 8-12 (Aloitusseminaari ja opetus)

27.10.2023 klo 8-12

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua ensimmäisen viikon aikana. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiperusteet: Osallistuminen seminaareihin hyv/hyl, oppimistehtävä ja tentti arvoidaan. Numeerinen arviointi tentin perusteella 0-5.

Kirjallisuus:

– Holloway, Immy; Wheeler, Stephanie.; Holloway, Immy.; ProQuest (Firm); Qualitative research in nursing and healthcare. e-kirja, 2010 tai uudempi. Sivut 3-71, 87-106.

– Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

– Kyngäs H, Mikkonen K. & Kääriäinen M (eds.) 2020. The application of content analysis in nursing science research. Springer.

– Opintojaksolla erikseen osoitettava materiaali.

Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Aika

09.10. – 31.10.2023

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Opintojakso on suoritettavissa verkko-opintoina.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

24.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen