Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op, 1.9.- 20.11.2023, UEF

Kuvaus

Suoritustapa: Verkko-opinnot ajalla 11.9.2023 – 20.11.2023. Etäopetus; Luennot 16 tuntia (vapaaehtoinen osallistuminen), oppimistehtävä, dialogi- tai verkkotentti 4 tuntia, omatoiminen opiskelu 115 tuntia.

Luennot:

11.9.2023 kello 8-12

14.9.2023 kello 8-12

28.9.2023 kello 12-16

5.10.2023 kello 12-16

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua ensimmäisen viikon aikana. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kirjallisuus:

– Meleis, A.I. (2012 tai uudempi), Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. (Luvut 2, 3, 5, 6).

– Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Lindströn, U., Paavilainen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. (2016 tai uudempi), Hoitotiede. WSOYpro Oy, Helsinki.

– Muu verkko-oppimisympäristössä tarjottava materiaali

Arviointiperusteet: Hylätty (0) – erinomainen (5)

Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Aika

01.09. – 20.11.2023

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Opintojakso on suoritettavissa verkko-opintoina.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

17.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen