Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op, 6.11.-3.12.2023, UEF

Kuvaus

Verkko-opinnot ajalla 6.11.2023-3.12.2023. Luennot etäyhteydellä (8 h, vapaaehtoinen osallistuminen). Pienryhmätehtävä Moodlessa (20 h). Tentti (2 h). Itsenäinen työskentely (24 h).

Luennot:

9.11.2023 klo 10-14

21.11.2023 klo 10-14

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua ensimmäisen viikon aikana. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiperusteet: Numeerinen arviointi tentin perusteella 0-5.

Esitietovaatimukset: Hoitotieteen tutkimusmenetelmät

Kirjallisuus:

– Tietoarkiston kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja 2021: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/

– Kvist T. ym. The job satisfaction of finnish nursing staff: the development of a job satisfaction scale and survey results. Nurs Res Pract. 2012;2012:210509. Epub 2012 Oct 23.

– Muu opintojakson materiaali.

Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Aika

06.11. – 03.12.2023

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Opintojakso on suoritettavissa verkko-opintoina.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

22.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen