Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op, 7.9.-20.10.2023, UEF

Kuvaus

Suoritustapa: Verkko-opinnot ajalla 7.9.2023-20.10.2023. Luennot etäyhteydellä 16h (vapaaehtoinen osallistuminen, luennot tallennetaan), lisämateriaali Moodlessa 6 h, seminaari etäyhteydellä 8h (pakollinen), itsenäinen työskentely 132h.

Luennot:

8.9.2023 klo 9-13

27.9.2023 klo 9-15

2.10.2023 klo 9-15

Seminaari (pakollinen läsnäolo 100 %, etäyhteys):

18.10.2023 klo 8-16

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua mahdollisimman pian opintojakson alkaessa. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi: Oppimistehtävä 0-5, seminaarissa läsnäolopakko

Kirjallisuus:

– Haugan, G. & Eriksson, M. (eds.). 2021. Health Promotion in Health Care – Vital Theories and Research. Cham: Springer, e-kirja (soveltuvin osin)

– Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G.f., Pelikan J.M., Lindström B. & Espnes G.A. (edit). 2016. The Handbook of Salutogenesis. Springer International Publishing, Switzerland e-kirja (soveltuvin osin)

– Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat (ilmoitetaan kurssin alussa).

Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Aika

07.09. – 20.10.2023

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Opintopisteet

6 op

Suoritustapa

Opintojakso on suoritettavissa verkko-opintoina.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

23.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen