Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Luovuus työvälineeksi taideterapeuttisin menetelmin

Aika

22.11.2024 – 04.04.2025

perjantaisin

22.11.2024
10.1.2025
14.2.2025
14.3.2025
4.4.2025

klo 9.00-15.45 (40 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto

Kohderyhmä

Luovien menetelmien käytöstä kiinnostuneet kuntoutus- ja terapiatyötä tekevät. Sopii myös opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka voivat hyödyntää luovia menetelmiä työssään.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja käytännön kokemuksia, miten luovia menetelmiä voidaan hyödyntää arjen työnteossa. Lisäksi osallistujia rohkaistaan löytämään oma tapansa käyttää luovia menetelmiä työssään. Harjoitukset perustuvat tunteiden ilmaisuun sekä itsetunnon kohotukseen taideterapeuttisin menetelmin.

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä jaksosta, joista jokaisella käsitellään eri teemoja. Koulutuksen aikana pidetään reflektoivaa oppimispäiväkirjaa ja välijaksoilla harjoitellaan koulutuksessa opittuja taitoja. Jokaisen koulutuskerran aamupäivän aikana kokeillaan menetelmiä ja iltapäivällä analysoidaan menetelmien soveltuvuutta omaan asiakastyöhön.

Koulutuksessa käytetyt tekniikat ja harjoitukset eivät vaadi aikaisempaa kokemusta luovista menetelmistä. Kaikki kokeilumateriaalit kuuluvat koulutukseen.

Teemat:
1. Tunnemaalaus – värien ja muotojen kautta ilmaisuun
– tekniikkana isolle paperille vesiliukoisin värein
– tekstin teko kuvasta

2. Kädentaitoja kierrätysmateriaalein
– liisteröintitekniikka
– käydään läpi myös paljon ideoita luovaan toimintaan

3. Valokuva
– valokuvan luovat käyttötavat
– valmiin valokuvan jatkotyöstäminen

4. Perhetoiminta
– perheen sisäinen vuorovaikutus luovassa työskentelyssä

5. Leikki
– voimaeläin turvaksi tunneilmaisuun
– voimaeläin rakennetaan savi/kipsitekniikalla malliksi omiin sovellutuksiin
– valmiita tunneilmaisumateriaaleja tutkittavana paikan päällä

Kouluttajat

Katri Kokko

Katri Kokko on ekspressiivinen taideterapeutti, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja sekä mielisairaanhoitaja. Lisäkoulutuksia ovat Voimauttava valokuvaus, Vauvojen värikylpyohjaaja sekä Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Katri on toiminut toimintaterapeuttina 30 vuotta ja sen ohella myös viimeiset 15 vuotta toiminimellä taideterapeuttina. Työvuosien ajan luovuus on ollut aina erittäin tärkeä työmuoto sekä yksilötasolla että ryhmissä. Terapiatyön lisäksi Katri on toiminut kouluttajana monenlaisilla luovilla kursseilla kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Oma luovuuden lähde on sekatekniikka kierrätysmateriaaleilla, joilla hän on pitänyt monia taidenäyttelyitä.

Lisätietoja

Anne Prusila puh. 050 5361 013
tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 7.11.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 8.11.2024.

Koulutukseen otetaan enintään 10 osallistujaa.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

425 €, sisältää kokeilumateriaalit

Ilmoittautumiset

07.11.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu on 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus