Koulutuskentällä on monenlaisia muutoksia käynnissä. Vapaa sivistystyö on rahoitusleikkausten myötä epävarmassa tilanteessa. Kesäyliopistojen rahoitukseen kohdistui tälle vuodelle 20 % leikkaus ja se aiheuttaa suuria haasteita oppilaitoksille. Teemme töitä sen eteen, että rahoitukseemme ei kohdistuisi enää lisäleikkauksia. Kesäyliopistojen erityisenä vahvuutena on se, että toimintamme on hyvin ketterää ja tehokasta. Organisaatiomme on hallinnollisesti kevyt ja kiinteät kustannukset ovat jo nyt pienet. Meillä raha menee suoraan laadukkaan ja monipuolisen opetustarjonnan ylläpitämiseen.

Kesäyliopistoissa opiskelee monenlaisia ihmisiä. Muista vapaan sivistystyön oppilaitoksista poiketen, opinnot meillä painottuvat työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimiseen. Opiskelu ei yleensä ole harrastustoimintaa, vaan tarkoituksena on löytää uutta suuntaa tai merkitystä työelämään. Osa opiskelijoistamme hakee opinnoista uutta uraa alanvaihdon myötä. Joidenkin tavoitteena on pääsy korkeakouluopintoihin erilaisten polkujen tai väylien kautta. Moni opiskelija haluaa opinnoista uusia työvälineitä syventääkseen tai päivittääkseen osaamistaan nykyisessä työssään. Koulutuksella on myös tärkeä yleissivistävä merkitys, jolloin opiskelu tukee ihmisten hyvinvointia ja tuo uusia näkökulmia elämään.

Kesäyliopistojen tulonlähteistä opiskelijamaksut muodostavat jo nyt suuren osan. Katamme opiskelijamaksuilla tällä hetkellä yli puolet toimintamme kustannuksista, joten maksujen korotuksille ei ole mahdollisuuksia. Kesäyliopistoissa opiskelee paljon esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia, joille opiskelu on jo nyt kallis investointi oman osaamisen ylläpitämiseen. Haluamme mahdollistaa kohtuuhintaisen opiskelun jatkossakin, jotta kouluttautuminen olisi mahdollista kaikille.

Rahoitusleikkausten ohella koulutuskentällä aiheuttaa epävarmuutta myös aikuiskoulutustuen lakkautus, joka ajoittuu ensi syksyyn. Puheita ja lupauksia uudesta korvaavasta tukijärjestelmästä on ollut ilmoilla, mutta mitään tarkempaa tietoa näistä ei vielä ole. Emme siis tiedä millaisen tukijärjestelmän turvin aikuisopiskelijat jatkossa voivat päivittää omaa osaamistaan tai suunnata työuraansa uudelle alalle. Kesäyliopistojen koulutustarjonta on suunniteltu niin, että opiskelu on mahdollista työn ohessa. Meillä voi suorittaa korkeakouluopintoihin suuntaavia polku- ja väyläopintoja joustavasti työn ohessa opiskellen. Myös pitkät ammatilliset koulutuksemme on aina suunniteltu niin, että niissä opiskelu ei edellytä täysipäiväiseksi opiskelijaksi ryhtymistä. Mikäli intoa opiskeluun on, ei siis kannata tai tarvitse jäädä odottelemaan. Työn ja opiskelun yhdistäminen on meillä mahdollista.

Muutos haastaa toimintaa, mutta on myös mahdollisuus. Koulutus on mielestämme paras keino löytää oma polku kohti merkityksellistä elämää. Haluamme Päijät-Hämeen kesäyliopistossa olla mahdollistamassa koulutukseen osallistumista jatkossakin: ympäri vuoden, erilaisissa elämäntilanteissa ja työn ohessa.

Tervetuloa oppimaan uutta!