Päijät-Hämeen kesäyliopiston syyslukukausi on käynnistynyt elokuun alussa. Koulutuksia järjestetään mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan sekä lähiopetuksena että etätoteutuksina ja näiden yhdistelminä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat julkaisseet elokuussa uudet suositukset koronatilanteen huomioimiseksi oppilaitoksissa. Noudatamme näitä suosituksia omassa toiminnassamme. Suositukset löytyvät osoitteesta:

Suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille (minedu.fi)

Päijät-Hämeen kesäyliopiston toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita syksyllä 2021:

  • Oireisena tai sairaana opetukseen ei voi osallistua
  • Opetus pyritään järjestämään tiloissa, jotka mahdollistavat riittävien turvavälien pitämisen
  • Kesäyliopiston omissa opetustiloissa on sairaalatason ilmanpuhdistimet ja tilat on uudelleen kalustettu väljemmän opetuksen mahdollistamiseksi
  • Lähiopetuksessa käytetään maskia. Maskeja on saatavilla kesäyliopiston luokkatiloissa.
  • Luennot ja suurempien opetusryhmien opetus järjestetään etäyhteyttä hyödyntäen
  • Muutokset koulutusten toteutustavoissa ja aikatauluissa ovat mahdollisia koronatilanteen niin vaatiessa
  • Henkilökuntamme on pääasiassa etätöissä ja tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse päivittäin

Toivotamme uudet ja vanhat opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi oppimaan yhdessä uutta!