Päijät-Hämeen kesäyliopiston johtokunta on valinnut kesäyliopiston uudeksi rehtoriksi yhteiskuntatieteiden maisteri Riikka Harjun. Harju aloitti tehtävässä 2.1.2020 kesäyliopiston pitkäaikaisen rehtorin Eija Pollarin jäätyä eläkkeelle.

Harju on toiminut aikaisemmin tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtävissä Lahdessa mm. Helsingin yliopiston Palmeniassa. Viimeiset noin kymmenen vuotta hän on toiminut lehtorin, tutkintovastaavan ja osaamisaluepäällikön tehtävissä Metropolia ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Päijät-Hämeen kesäyliopistoon Harju siirtyi osaamisaluepäällikön tehtävästä, jossa hän vastasi Hyvinvoinnin osaamisalueen tutkinnoista ja toiminnasta Metropolian Myllypuron kampuksella.

Harju haluaa omalla toiminnallaan olla edistämässä ja vahvistamassa kesäyliopiston arvojen toteutumista uudella vuosikymmenellä. Kesäyliopiston toiminnassa korostuvat alueellisuus, luottamus, akateemisuus sekä avoin yhteistoiminnallisuus.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on toiminut jo vuodesta 1962 Lahdessa. Kesäyliopisto tarjoaa opetusta toiminta-alueen aikuisväestön koulutustarpeisiin. Kesäyliopisto järjestää mm. avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kieli- ja lukiolaiskursseja sekä tilauskoulutusta. Vuosittain toteutetaan yli 200 koulutusta noin 3500 osallistujalle Päijät-Hämeen maakunnasta sekä sen ulkopuolelta.

Kesäyliopisto järjestää Lahden seudulla useiden eri yliopistojen ja korkeakoulujen mukaista avointa korkeakouluopetusta. Kesäyliopiston opiskelijat suorittavat vuosittain noin 4800 opintopistettä avoimia korkeakouluopintoja.