LAB-ammattikorkeakoulu aloittaa yhteistyön Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen kesäyliopistojen kanssa. Koulutusorganisaatiot järjestävät yhdessä uudenlaisen sosiaali- ja terveysalan polkuopintokokonaisuuden, joka mahdollistaa opiskelun eri elämäntilanteissa.

Kesäyliopistojen järjestämät polkuopinnot ovat uudenlainen väylä sosiaali- ja terveysalan opintoihin. Polkuopinnot suorittaneen on mahdollista hakeutua LAB-ammattikorkeakouluun kolmeen eri tutkintoon johtavaan koulutukseen: fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai sosionomi. Opintokokonaisuus hyväksiluetaan osaksi tutkintoa, jos opiskelija pääsee tutkinto-opiskelijaksi LABiin. Polkuopinnoilla pyritään helpottamaan suosituimpiin sote-alan koulutuksiin opiskelemaan haluavien pääsymahdollisuuksia.

”Yhteistyö mahdollistaa Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa hakupainealoille lisää väyliä, joiden kautta erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat päästä opintoihin käsiksi. Lisäksi kyseessä on täysin uudenlainen kokeilu, jossa on mahdollista suorittaa polkuopinnot ja vasta sen jälkeen tehdä päätös, mille sote-alalle haluaa hakeutua. Aikaisemmista perinteisistä polkuopinnoista poiketen tämä kokonaisuus on suunniteltu siten, että opiskelun ei tarvitse olla kokopäivästä, vaan se on mahdollista tehdä myös työn ohessa”, kertoo Päijät-Hämeen kesäyliopiston rehtori Riikka Harju.

Työn ohessa suoritettavat polkuopinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta. Uuteen polkuopintokokonaisuuteen voi siis hakea myös ilman aiempaa kokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

”Polkuopinnoissa omaksutaan keskeiset sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat sekä kieli- ja viestintätaidot. Lisäksi opinnot esittelevät sosiaali- ja terveysalan eri tutkintojen työmahdollisuuksia, tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä johtajuuden ja yrittäjyyden erityispiirteitä”, luettelee Mari Smolander Etelä-Karjalan kesäyliopistosta.

Ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 10.5. ja opinnot alkavat 14.9.2021. Ensimmäiseen polkuopintoryhmään otetaan enintään 40 opiskelijaa. Opetus tapahtuu pääosin iltaisin ja viikonloppuisin.

» Lue lisää Etelä Karjalan kesäyliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston verkkosivuilta.

Etelä-Karjalan kesäyliopisto siirtyi osaksi LAB-ammattikorkeakoulua alkuvuodesta 2021.

Lisätietoja:

Mari Smolander, Etelä-Karjalan kesäyliopisto
+358 10 322 9451, mari.smolander@kesyli.net

Riikka Harju, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
+358 50 541 8084, riikka.harju@phkesa.fi

Tuula Kilpinen, LAB-ammattikorkeakoulu
+358 44 708 1800, tuula.kilpinen@lab.fi