Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu. Koulutuksessa hyödynnetään psyykkistä traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta toipumisen tukemisessa.

7.9.2020-25.5.2021 järjestettävä kriisityön menetelmien oppimiseen painottuva koulutus koostuu seuraavista moduuleista:
• Traumatisoivien tapahtumien vaikutukset ja varhaiset interventiot
• Kriisi-interventiomenetelmiä kriisityöhön
• Suru
• Lapset ja perheet
• Auttajien auttaminen

Koulutus on tarkoitettu pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstölle ja johdolle sekä alan kouluttajille ja työnohjaajille, joilla on soveltuva pohjakoulutus.

Kouluttajina toimivat psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula ja LL, anestesiaerikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys, kognitiivisen lyhytterapian pätevyys, psykoterapeutti ET Ari-Matti Huotari.

Koulutus antaa TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden. Koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää ja on laajuudeltaan 20 opintopistettä.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan tästä.