Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista, joista muodostetaan 25 opintopisteen kokonaisuus.

Voit aloittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot joustavasti omassa tahdissa lukuvuoden 2023-2024 aikana. Lukuvuosi alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.7.2024, mutta virallinen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan.

Opinnot on suoritettavissa joustavasti itsenäisinä verkko-opintoina lukuvuoden 2023-2024 aikana. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevista jaksokohtasista linkeistä.

Verkko-opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia Zoomin kautta, katso aikataulu alta. Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Syksy 2023
ke 6.9.
ti 19.9.
ke 11.10.
ti 31.10.
ti 14.11.
ma 4.12.2023
klo 17.00-19.30 (päättymisaika viitteellinen)

Kevät 2024:
ke 24.1.
ti 6.2.
ti 5.3.
ma 25.3.
ma 8.4.
ma 22.4.
ma 6.5.
ma 20.5.
klo 17.00-19.30 (päättymisaika viitteellinen)

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Tavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Työ- ja organisaatiopsykologia on vapaa sivuaine Itä-Suomen yliopistossa.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin.

Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ

• Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
• Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

• Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
• Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT

• Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
• Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
• Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA 

• Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
• Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I

• Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
• Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET

• Organisaatioiden johtaminen 3 op
• Johtamisen erityisteema 2 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I

• Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Perusopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kokonaisuuden pakollisella teema-alueella Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op. Mikäli opiskelijalla on toisessa opintokokonaisuudessa/muissa opinnoissa suoritettuna työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen valinnaisia opintojaksoja, niitä ei voi käyttää uudelleen työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuteen vaan opiskelijan on valittava toinen valinnainen opintojakso.

Katso sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä opintojaksojen tarkemmat tiedot ja aikataulut.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tutorointia Zoomin välityksellä.

Arviointi

Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille 31.03.2024 asti.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille, tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2023, aikaisintaan 7.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2023.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi EI siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2023-31.7.2024.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 395 euroa (hinta on laskettu 25 opintopisteen mukaisesti)

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kuin 25 opintopistettä on hinta silloin korkeampi.

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 170 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset