Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op (valinnainen)

Kuvaus

Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, niiden soveltamisesta työelämän kontekstissa sekä vuorovaikutustilanteissa.

Aika

02.08.2023 – 30.06.2024

Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2023.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet työelämän kontekstissa sekä ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii havainnoimaan vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

Opintopisteet

3 op

Suoritustapa

Verkkotallenteet, kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimistehtävät.

Opiskelija voi tehdä oppimistehtäviä ja palauttaa niitä joustavasti koko lukuvuoden ajan (pois lukien heinäkuu). Tehtävien arviointi tapahtuu etukäteen määritellyn aikataulun mukaan (noin joka toinen kuukausi).

Syksyn 2023 tehtävänpalautuspäivät: 31.8., 31.10. & 31.12.

Kevään 2024 tehtävänpalautuspäivät: 29.2., 30.4. & 30.6.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Suositeltavaa kirjallisuutta (Moodlesta löytyy lisää vinkkiä kirjallisuuteen):

• De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhytterapia instituutti. Luvut 1–7, 15.
• Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
• Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
• Hirvihuhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan elokuussa 2023. Kesäyliopisto lähettää infokirjeen elokuussa opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Jakso kuuluu työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuteen 2023-2024.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

14.06.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen