Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op (valinnainen)

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Aika

02.08.2023 – 31.07.2024

Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2023.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä työhyvinvoinnin käsitteen, tarkastella työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä sekä tunnistaa ja kuvailla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Opintopisteet

3 op

Suoritustapa

Johdantoluentotallenne, tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja verkkotentti.

Vaihtoehtoisia verkkotenttipäiviä on kerran kuukaudessa elokuusta 2023 kesäkuuhun 2024. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika on 3 tuntia.

Syksyn 2023 verkkotenttipäivät: 29.8., 26.9., 24.10., 28.11. & 12.12.

Kevään 2024 verkkotenttipäivät: 16.1., 20.2., 19.3., 16.4., 21.5. & 11.6.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

• Manka, M.-L. & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Talentum Media
• Mauno, Mäkikangas, A., & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet . PS-kustannus.
• Pyöriä, P. (2015). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Gaudeamus.

Löytyvät e-kirjoina UEF kirjastosta.

• Muu mahdollinen opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan elokuussa 2023. Kesäyliopisto lähettää infokirjeen elokuussa opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Jakso kuuluu työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuteen 2023-2024.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

14.06.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen