Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Oman osaamisen tunnistaminen 3 op (valinnainen)

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään omien vahvuuksien, oman osaamisen sekä tieto- taitopotentiaalin tunnistamiseen. Opiskelija tutustuu oman osaamisen tunnistamisen merkitykseen itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Opiskelija osaa perustella oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työhyvinvointiin sekä omaan ammatilliseen identiteettiin vaikuttavana tekijänä.

Aika

11.09.2023 – 31.07.2024

Kolme vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana. Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 60 opiskelijaa/toteutuskerta. Ilmoittautuminen tapahtuu erillisen haun kautta.

• 2.10.-30.11.2023: Ilmoittautuminen alkaa 11.9.2023 klo 9.00

• 1.2.-31.3.2024: Ilmoittautuminen alkaa 15.1.2024 klo 9.00

• 1.6.–31.7.2024: Ilmoittautuminen alkaa 13.5.2024 klo 9.00

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa eri tavoin hankkimaansa osaamista sekä omia vahvuusalueitaan, sanoittaa omaa osaamistaan, tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan, ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia sekä yhdistää oman osaamisen tunnistamisen ja työhyvinvoinnin teemat.

Opintopisteet

3 op

Suoritustapa

Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, oppimistehtävien tekeminen yksilö- ja parityönä sekä vertaiskeskustelut verkossa.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Kesäyliopisto lähettää infokirjeen opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Jakso kuuluu työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuteen 2023-2024.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

14.06.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen