Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Sosiaalitieteet muodostavat monitieteisen kokonaisuuden. Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenaloihin. Sosiaalipedagogiikassa tarkastellaan kasvun ja kasvatuksen kysymyksiä monipuolisesti ihmisen elämänkulun eri vaiheissa. Sosiaalipsykologia tarjoaa välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Sosiologista ajattelua opiskellaan perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta. Sosiaalitieteiden opinnoissa painottuu erityisesti tieto hyvinvoinnin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista osatekijöistä ja niiden suhteista.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa sosiaalitieteistä perusopinnot 25 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa sosiaalitieteiden opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Perusopinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Aika

11.09.2024 – 31.07.2025

Opinnot järjestetään lukuvuoden 2024-2025 aikana.
Opintojaksojen tiedot ja aikataulut päivitetään mahdollisimman pian.

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Sosiaalitieteiden perusopinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

● Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, verkkotentti, syksy 2024 ja kevät 2025

● Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, verkkokurssi 11.09.2024 – 3.11.2024, ilmoittaudu viimeistään 4.9.2024.

● Sosiologian perusteet 5 op, verkko-opinnot, syksy 2024 ja kevät 2025

● Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, verkkotentti, syksy 2024 ja kevät 2025

● Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, verkkotentti, syksy 2024 ja kevät 2025

Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevista opintojaksokohtaisista linkeistä.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja yhden aikataulutetun opintojakson (sosiaalipsykologian perusteet). Suorittamistapoja ovat opintojaksosta riippuen kirjalliset tehtävät tai verkkotentti. Osan opintojaksoista voi suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella, osan vain toisena (kts. opintojaksolle osoitettu ajankohta). Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua kokonaisuudelle 25.8.2024 asti. Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje ilmoittautumisen päätyttyä.

Mikäli haluat ilmoittautua vain yksittäiselle opintojaksolle voit tehdä ilmoittautumisen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä opintokokonaisuutta koskeva maksu on 9 euroa / opintopiste. Hinta on voimassa vain opintokokonaisuuden ensimmäisen jakson alkuun asti. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa maksu on 12 e / op.

Yksittäisten opintojaksojen hinta on 12 e / op.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

25.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 25.08.2024. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi. Tämän jälkeen tehdyissä perumistapauksissa veloitamme opintojen hinnan 90 euroa mikäli lasku on jo ehditty muodostamaan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset