Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, lv. 2024-2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiaalipedagogiikan perusopintokokonaisuuteen ja Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet, oppihistoriallinen kehitys, tieteenteoreettiset perusteet, käytännön sovellutukset, ajankohtaiset kehityskulut.

Aika

28.08.2024 – 04.06.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet ja oppihistoriallisen kehityksen peruslinjat, ymmärtää sosiaalipedagogisen ajattelun ja tutkimuksen erityispiirteitä sekä tunnistaa sosiaalipedagogiikan alan teorioita ja omaa valmiuksia perehtyä niihin syvemmin. Opiskelija tuntee myös sosiaalipedagogiikan käytännön sovellutuksia sekä osaa soveltaa sosiaalipedagogista ajattelua ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tunnistamiseen ja tulkitsemiseen.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: Etiikka, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

YTT Elina Nivala

Suoritustapa

Verkossa olevat materiaalit (luentotallenteita ja kirjallisia materiaaleja) sekä niihin pohjautuvat pohdintatehtävät, jotka tukevat materiaalien omaksumista. Materiaalit ja kirjallisuus suoritetaan verkkotenttinä (Moodle). Suoritetaan etänä, opiskelijan oman aikataulun mukaan. Valittavissa kuusi verkkotenttipäivää lukuvuoden aikana.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

Syksy 2024: ke 28.8., ke 23.10., ke 4.12.

Kevät 2025: ke 29.1. ke 5.4., ke 4.6.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson arvosana muodostuu tentin arvosanasta.

Kirjallisuus

Tentitään kirja: Nivala, E. & Ryynänen, S.: Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillistä yhteiskuntaa ja kestävää elämää. Helsinki: Gaudeamus, 2024.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

30.04.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen