Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, lv. 2024-2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuuteen ja Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Opintojaksolla tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiötä (esim. poliittinen järjestelmä, talous, perhe, työelämä ja väestö), näiden kehitystä sekä muutostrendejä.

Aika

27.08.2024 – 03.06.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteellisen ajattelun ominaispiirteitä sekä tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja niihin liittyvää yhteiskuntatieteellistä ajattelua ja tutkimusta. Opiskelija myös harjaantuu tieteellisten artikkelien lukemiseen sekä tieteelliseen keskusteluun ja argumentointiin (tutkinto-opiskelijat).

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: Kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Niko Eskelinen

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan kirjallisuudella verkkotenttinä Moodle-oppimisympäristössä. Verkkotenttipäiviä on sekä syys- että kevätlukukaudella. Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

Syksy 2024: ti 27.8., ti 8.10., ti 3.12.

Kevät 2025: ti 21.1., ti 25.2., ti 1.4., ti 6.5., ti 3.6.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, arvosana muodostuu tentin perusteella.

Kirjallisuus

Oppimateriaalina kolme kirjaa seuraavista:

– Anttila et al.: Luokan ääni ja hiljaisuus. Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Vastapaino, 2016.
– Saari, Eskelinen & Björklund: Raskas perintö – Ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa. Gaudeamus, 2020.
– Karvonen, Kestilä & Mäki-Opas: Terveyssosiologian linjoja, Gaudeamus, 2017.
– Purhonen: Suomalainen maku. Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen, Gaudeamus, 2014.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

30.04.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen