Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2023-2024 aikana. Katso yksittäisten jaksojen aikataulut sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Virallinen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan.

Kansanterveystiede tarkastelee väestön terveyden edistämiseen ja ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä sekä toimenpiteitä, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen.

Aika

01.09.2023 – 31.07.2024

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille väestön terveydestä ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille ja tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, epidemiologian ja biostatistiikan perusteisiin sekä terveyspalveluihin ja -lakeihin.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

– osaa muodostaa käsityksen kansanterveystieteestä tieteenalana
– perehtyy kansanterveyteen, kansanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja kansanterveyden kehitykseen Suomessa ja maailmalla
– tuntee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä
– osaa kuvata terveyspolitiikan osa-alueita ja tunnistaa sen laaja-alaisuuden
– tunnistaa ja ymmärtää epidemiologian terveystieteellisen tutkimuksen metodina ja hallitsee peruskäsitteet
– tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Kansanterveystieteen perusopintoihin 25 op kuuluu viisi opintojaksoa:

Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op (15.9.-24.11.2023 TAI 15.2.-24.4.2024)

Terveyspolitiikan ja terveydenhuollon järjestämisen perusteet 5 op (8.1.-14.3.2024, kontaktiopetus verkossa 11.1.2024 klo 13.00-17.00; 12.1.2024 klo 8.15-14.00 ja lisäksi vaihtoehtoinen verkko- tai lähiseminaari; verkkoseminaari 12.3.2024 klo 09.00-14.00 tai lähiseminaari 14.3.2024 klo 09.00-15.00)

Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op (16.10.-13.12.2023)

Väestön terveyden edistämisen näkökulmia II 5 op (15.1.-27.3.2024)

Ravitsemustieteen perusteet 5 op (1.9.-27.10.2023 TAI 8.1.-5.3.2024)

Suoritustapa

Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksoihin voi sisältyä mahdollisesti aikataulutettuja verkkoluentoja, jotka voivat sisältää aikataulutettua työskentelyä (esim. tehtävän palautuksia/ryhmätöitä).

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintokokonaisuudelle viimeistään 2.10.2023.

Halutessasi voit aloittaa opinnot 1.9.2023 Ravitsemustieteen perusteet -opintojaksolla. Tässä tapauksessa ilmoittaudu opintokokonaisuudelle viimeistään 13.8.2023.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 300 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.
Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

03.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset