Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op, kevät 2024

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kansanterveystieteen kehityksen sekä selittää peruskäsitteet ja toimintaympäristön, hän osaa tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja valita näihin sopivia ratkaisumahdolisuuksia sekä tunnistaa terveyden kannalta kestävänkehityksen periaatteet. Opintojaksolla opiskelija saa käsityksen merkittävimmistä kansanterveysongelmista Suomessa ja maailmalla, tuntee tärkeimmät kehitystrendit näissä kysymyksissä, oppii käyttämään laajalti erilaisia sähköisiä terveystietokantoja ja tilastoja sekä osaa soveltaa opittuja tietoja ja taitoja jatkuvaan oppimiseen ja terveystietojen päivittämiseen.

Aika

15.02. – 24.04.2024

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Esitiedot

Ei edellytä edeltävää osaamista.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus-käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli. Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kansanterveysongelmiin painottaen erityisesti nykyisen globalisoituvan maailman näkökulmaa ja kehitystrendejä. Kurssi on läpileikkaus suomalaisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin suuriin terveyshaasteisiin ja yrityksiin vastata niihin. Opintojaksolla hyödynnetään laajasti kotimaisia ja kansainvälisiä sähköisiä terveystietokantoja.

Suoritustapa

Verkko-opinnot, omatoiminen opiskelu, sis. oppimistehtävät.

Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Huom! Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä ja tehtävänpalautuksia, joita on noudatettava opintojakson edetessä. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Digicampus -verkko-oppimisympäristöön rekisteröitymistä. Opintojakson DigiCampus -verkko-oppimisympäristöön tulee kirjautua heti opintojakson alkaessa.

Arviointi

Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty, tentti 0-5. Kurssiarvosana muodostuu opintojakson tentin perusteella.

Kirjallisuus

• Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede, SanomaPro, 2018.
• WHO:n verkkosivut www.who.int
• Videoluennot sekä muut verkkopohjaiset terveystietokannat ja materiaalit

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 2023-2024 aikana kaksi kertaa, valitse sinulle sopiva ajankohta.

Syksy 2023: 15.09.-24.11.2023

Kevät 2024: 15.02.-24.04.2024

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

25.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen