Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op, syksy 2023

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää terveyden edistämisen laajan toimintakentän,
tunnistaa terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana sekä
ymmärtää terveyskäyttäytymisen merkityksen terveyden edistämisessä, ylläpitämisessä ja
kansanterveysongelmien ehkäisyssä. Opintojaksolla opiskelija perehtyy kolmannen sektorin palveluihin ja toimintamalleihin terveyden edistämisessä.

Aika

16.10. – 13.12.2023

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Esitiedot

Ei edellytä edeltävää osaamista.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät aiheet:

• Terveyden edistämisen monitieteisyys
• Yksilön terveyteen vaikuttavat tekijät
• Kolmannen sektorin palvelut

Suoritustapa

Verkko-opetus. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina.

Huom! Opinnoissa voi olla aikataulutettuja tehtäviä ja tehtävänpalautuksia, joita on noudatettava opintojakson edetessä. Opintojakson Moodleen tulee kirjautua heti opintojakson alkaessa.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

Opintojakson materiaali löytyy verkko-oppimisympäristöstä.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

18.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen