Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveyspolitiikan ja terveydenhuollon järjestämisen perusteet 5 op

Kuvaus

Opiskelija osaa kuvata terveyspolitiikan osana yhteiskuntapolitiikkaa, tunnistaa terveyspolitiikan laaja-alainen toimintaympäristö kansallisesti ja kansainvälisesti ja kuvata terveyspolitiikan osa-alueita.

Aika

08.01. – 14.03.2024

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Esitiedot

Ei edellytä edeltävää osaamista.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Terveyspolitiikka kansanterveyden edistäjänä ja osana yhteiskuntapolitiikkaa. Kansainvälinen terveyspolitiikan toimintaympäristö.

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Luento- ja äänitallenteet, oppimistehtävät, verkkotentti.

• Kontaktiopetus verkossa 11.1.2024 klo 13.00-17.00 ja 12.1.2024 klo 8.15-14.00

• Lisäksi vaihtoehtoinen verkko- tai lähiseminaari; verkkoseminaari 12.3.2024 klo 09.00-14.00 tai lähiseminaari 14.3.2024 klo 09.00-15.00

Huom! Opintojaksolla on aikataulutettua työskentelyä, joita on noudatettava opintojakson edetessä. Opintojakson Moodle -ympäristöön tulee kirjautua heti opintojakson alkaessa.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla H-5.

Kirjallisuus

Opintojakson materiaali löytyy kurssin verkko-oppimisympäristöstä.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

18.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen