Kauppatieteiden opintoihin pyrkii vuosittain runsaasti enemmän opiskelijoita kuin aloituspaikkoja on tarjolla. Suosiota selittää hyvä työllistyminen monipuolisiin ja koulutusta vastaaviin tehtäviin niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lahdessa ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto Lappeenrannassa käynnistävät syksyllä 2019 Kesäyliopiston LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot (60 opintopistettä) avoimina yliopisto-opintoina yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa. Opetusta toteutettaessa hyödynnetään LUT kauppakorkeakoulun opetushenkilöstön lisäksi alueilla olevaa korkeakouluosaamista.

Väyläopinnot koostuvat LUT kauppakorkeakoulun kandidaatin tutkintoon sisältyvistä opintojaksoista. Opinnot toteutetaan kesäyliopistoissa pääsääntöisin iltaisin ja viikonloppuisin lukuvuosien 2019-2021 välisenä aikana. Opinnot ovat maksullisia.

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa perehdytään keskeisiin liike-elämään ja talouteen liittyviin käsitteisiin ja teorioihin. LUT-yliopiston kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Opinnot hyvin tiedoin suoritettuaan maksimissaan 30 opiskelijaa voi jatkaa kauppatieteiden opintoja suoraan tutkinto-opiskelijana LUT kauppakorkeakoulussa Lappeenrannassa.

Hakuaika Kesäyliopistojen LUT kauppakorkeakoulun väyläopintoihin on 4.7.- 28.8.2019. Kesäyliopistoissa Lahdessa ja Lappeenrannassa toteutettaviin opintoihin otetaan yhteensä 60 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tarkemmat tiedot Lahdessa järjestettävien opintojen toteutuksesta ja sisällöstä löytyvät täältä.

Lisätietoja kauppatieteiden opiskelumahdollisuudesta antavat:

Päijät-Hämeen kesäyliopistossa
rehtori Eija Pollari
p. 050 541 8084
eija.pollari@paijathameenkesayliopisto.wp.virnex.fi

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa
rehtori Mari Smolander
p. 010 322 9451
mari.smolander@kesyli.net

LUT-yliopistossa
opintoasioiden johtaja Janne Hokkanen
p. 040 900 3617
janne.hokkanen@lut.fi