Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Tiimien johtaminen 6 op, lv 2024-202, UEF

Kuvaus

Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakson voi sisällyttää Johtamisen perusopintoihin tai Johtamisen aineopintoihin.

Sisältö: Tiimien ja tiimidynamiikan peruskäsitteet. Funktionaalinen johtaminen. Tiimien ja ryhmien kehitys. Tiimien päätöksenteko. Tiimikonfliktit. Tiimien havainnointi, arviointi ja kehittäminen.

Aika

07.08.2024 – 31.07.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja määritellä tiimien, tiimidynamiikan ja tiimijohtamisen keskeisimpiä käsitteitä, tunnistaa tiimiprosesseja työelämän kontekstissa sekä määritellä tiimien kehitystä, suunnittelua ja tiimitoiminnan prosesseja. Opiskelija osaa myös kuvata ja tulkita omaa toimintaansa tiimissä.

Tämä opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntijuuden kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Pasi Hirvonen

Suoritustapa

Verkkototeutus: Itsenäinen työskentely. Oppimistehtävät.

Työskentely tapahtuu:
1) itsenäisesti materiaaleja tutkien ja tehtäviä tehden
2) palauttamalla johdantotehtävä, essee tiimien johtamisesta sekä havainnointitehtävän raportti

Opiskelu on täysin itsenäistä. Akateeminen opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta. Opintojaksolla on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista valitset itsellesi sopivan. Uusiminen tai korottaminen tapahtuu myös lukuvuodelle määrättyinä ajankohtina. Huomioi suoritusajankohdat opintojen suunnittelussa.

Oppimistehtävien vaihtoehtoiset palautusajankohdat 2024-2025: 21.10.2024, 2.12.2024, 17.2.2025, 7.4.2025, 19.5.2025

Arviointi

Arviointi 0-5. Tiimien johtamisen essee 70 % sekä havainnointiharjoituksen raportti 30%.

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama materiaali. Pakollinen kirjallisuus löytyy UEFin kirjastosta e-kirjoina. Lisäksi tutkimusartikkelit verkkokurssilla.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

24.03.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen