Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveysliikunnan perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Terveysliikunnan opinnoissa opiskelija saa valmiuksia tarkastella liikunnan, fyysisen kunnon, ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan käyttömahdollisuuksia sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Terveysliikunnan perusopinnoissa tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon sekä
ravitsemuksen ja terveyden välisiä yhteyksiä liikuntalääketieteen näkökulmasta. Opintojen alussa tutustutaan liikuntafysiologiaan ja ihmisen biologiaan, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä ja toimintaa. Perusopintojen muina painopistealueina ovat urheilijan terveys, liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja hoito sekä terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset.

Aika

11.09.2023 – 31.07.2024

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Tavoite

Terveysliikunnan opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-,kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Terveysliikunnan perusopintojen opintokokonaisuus 2023-2024 koostuu seuraavista opintojaksoista:

• Liikuntafysiologian perusteet 4 op
• Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op
• Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa 4 op
• Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy 4 op
• Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 4 op
• Ravitsemus ja elintavat 5 op

Opintojaksojen verkko-oppimisympäristöihin tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Katso sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä opintojaksojen tarkemmat tiedot ja aikataulut.

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksoihin sisältyy aikataulutettua työskentelyä (esim. tehtävän palautuksia/ryhmätöitä).

Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle -verkko-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Arviointi

Opintojaksot arvioidaan asteikoilla 0-5 tai hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Opintojaksokohtainen kirjallisuus ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille, tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Muu informaatio

Terveysliikunnan perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea avoimen yliopiston väylän kautta Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmaan, joka muodostuu terveyden edistämisen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisvaihtoehdon mukaisista maisteriopinnoista. Valintakriteerinä on, että perusopinnot tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin (kokonaisarvosana 3). Opintoihin haetaan kevään yhteishaussa. Hakuun liittyy valintakoe. Kandidaattivaiheen opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun etäopiskeluna esim. työn ohella.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 300 euroa (hinta on laskettu 25 opintopisteen mukaisesti)

Hinta koostuu 2 osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus on 9 euroa / opintopiste.

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

27.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset