Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op

Kuvaus

Opintojakso kuuluu ihmisen biologian opintojaksokokonaisuuteen, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä, niiden rakenteita ja toimintaa sekä toiminnan säätelyä.

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa nimetä verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön keskeiset rakenteet. Osaa selittää pääpirteissään veren, verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön toiminnan ja sen säätelyn. Hallitsee perustiedot näihin elinjärjestelmiin liittyvistä keskeisitä sairauksista.

Aika

25.10. – 12.12.2023

Esitiedot

Osallistuminen Johdanto ihmisen biologiaan (JIBTU)–opintojaksolle (tai vastaavat tiedot).

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Verenkiertojärjestelmä (iso ja pieni verenkierto), sydämen rakenne ja perustoiminta, sydämen toiminnan säätely ja keskeiset sydäntaudit; sepelvaltimotauti ja rytmihäiriöt. Laskimot, valtimot, hiussuonet, imusuonisto, verisuoniston rakenteiden olennaiset osat suhteessa verisuonitauteihin. Verenpaine, sen säätely ja verenpainetauti, verisuonten kalkkeutuminen. Hengityselimistö, hengityksen mekaniikka ja säätely, keskeiset hengityselinsairaudet. Veren, munuaisten rakenne ja toiminta pääpiirteissään, nestetasapaino ja munuaisten toimintahäiriöt. Esimerkkejä em. sairaustilojen lääkehoidoista.

Suoritustapa

Verkko-opinnot, eLearn-oppimisympäristössä ml. tentti ja itsearviointi.

Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina.

Arviointi

Opintojakso arvostellaan asteikolla H-5.

Kirjallisuus

• Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lauri: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro, UEF e-kirja (painettuna 7.-9. painos, 2017 tai uudempi).

• Opintojaksolla on eLearn-alusta, jossa ovat luentomateriaalit, videoluennot ja ryhmäopetusmateriaalit sekä muut jakson aihepiiriin liittyvät oheismateriaalit. Lisäksi jaksolla on käytössä Visible Body –tietokanta elinten anatomian opiskelua varten.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Opintojakso kuuluu myös Terveyden edistämisen opintoihin.

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Muu informaatio

Jakso kuuluu terveysliikunnan perusopintokokonaisuuteen 2023-2024.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

04.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen