Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ravitsemus ja elintavat 5 op, kevät 2024

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja tulkita ravitsemuksen vaikutuksia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien riskitekijöihin, tulkita unen ja ravitsemuksen välistä vuorovaikutusta sekä analysoida stressin haasteita terveellisen ravitsemuksen ylläpidossa.Hän osaa perustella alkoholin ja tupakoinnin vaikutukset ravitsemustilaan sekä pystyy vetämään yhteen näiden elintapojen vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa arvioida liikuntamuotojen ja liikkumattomuuden keskeiset vaikutukset terveyden kannalta ja osaa perustella liikunnan aiheuttamia ravitsemuksellisia tarpeita, selittää lihavuuden yleisyyden ja sen vaikutukset kansanterveydelle ja osaa perustella keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa. Hän osaa vetää yhteen kasvisruokavalioiden, gluteenittoman ruokavalion ja laktoosittoman ruokavalion vaikutukset ravitsemukseen ja niiden täysipainoisen koostamisen periaatteet sekä perustella erilaisten ammattien/työtehtävien aiheuttamat ravitsemukselliset haasteet.

Aika

18.03. – 31.05.2024

Ilmoittautuminen avautuu marraskuussa 2023, tieto päivitetään myöhemmin.

Esitiedot

Ravitsemustieteen perusteet tulee olla suoritettuna ennen opintojaksolle osallistumista.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojakson aikana käsiteltäviä aiheita:

• Ravitsemuksen vaikutukset terveyden ylläpitoon ja keskeisten kansansairauksien riskitekijöihin.
• Unen, stressin, alkoholin ja tupakoinnin yhteydet ravitsemukseen.
• Liikunta ja liikkumattomuus, liikuntasuositukset eri ikäryhmille.
• Lihavuus ja painonhallinta.
• Kasvisruokavaliot, gluteeniton ruokavalio ja laktoosi-intoleranssi.
• Työ ja ravitsemus.

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa; verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden.)

Luentomateriaalit ja muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Opintojakso kuuluu ravitsemustieteen perusopintoihin, terveysliikunnan perusopintoihin ja kansanterveystieteen aineopintoihin. Lisäksi opintojakso on valinnainen opintojakso terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnoissa.

Jos olet jo suorittanut tämän opintojakson johonkin toiseen oppiaineeseen (esim. terveysliikunta, kansanterveystiede), opintojaksoa ei tarvitse tehdä uudelleen ravitsemustieteen opintoihin. Tässä tapauksessa ole yhteydessä koulutussihteeriin tai suunnittelijaan.

Lisätietoja hakeutumisesta

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

26.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen