Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalipsykologian erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yksilön minuuden kehittyminen suhteissa yhteisöön ja kulttuuriin, yksilön hyvinvoinnin sosiaaliset ehdot, ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toiminta, yhteiskunnallisten käsitysten ja poliittisen sosiaalipsykologian teemat sekä visuaaliset menetelmät.

Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin? Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan? Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä? Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia.

Perusopinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Aika

11.09.2024 – 31.07.2025

Opinnot järjestetään lukuvuoden 2024-2025 aikana.
Opintojaksojen tiedot ja aikataulut päivitetään mahdollisimman pian.

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Sosiaalipsykologian opiskelu sopii sosiaalista hyvinvointia edistävissä auttamisammateissa toimiville ja erilaisissa työelämän kehittämis- ja henkilöstötehtävissä työskenteleville. Sosiaalipsykologian opiskelu antaa valmiuksia ja asiantuntijuutta esimerkiksi erilaisiin henkilöstöhallinnon, tiimiorganisaatioiden, markkinoinnin, rekrytoinnin, koulutuksen ja vuorovaikutustaitojen parissa suoritettaviin tehtäviin. Opinnot on tarkoitettu niin julkisella sektorilla (kunnat, valtio), yrityksissä kuin kolmannella sektorillakin (järjestöt, yhdistykset) toimiville sekä kaikille kiinnostuneille.

Sivuaineeksi sosiaalipsykologia soveltuu moniin eri tutkintoihin.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

● Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, verkkokurssi 11.09.2024 – 3.11.2024,

● Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, verkkotentti syksy 2024 ja kevät 2025

● Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, verkkotentti syksy 2024 ja kevät 2025

● Ryhmät, ryhmien väliset suhteet ja vuorovaikutus 5 op, verkkokurssi 30.10.2024 – 15.12.2024

● Minuus, mielenterveys ja identiteetti 5 op, verkkokurssi 13.01.2025 – 14.03.2025

Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevista opintojaksokohtaisista linkeistä.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintojaksot Sosiaalipsykologian perusteet, Ryhmät, vuorovaikutus ja ryhmien väliset suhteet ja Minuus, mielenterveys ja identiteetti ovat monimuotoisia, aikataulutettuja verkkokursseja. Opintojaksot sisältävät erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä, jotka etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Nämä opintojaksot on mahdollista suorittaa ainoastaan syys- tai kevätlukukaudella (kts. opintojaksolle osoitettu ajankohta). Opintojaksot Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä ja Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin suoritetaan kirjallisuuden verkkotenttinä. Vaihtoehtoisia tenttipäiviä on sekä syys- että kevätlukukaudelle. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista.

Suositeltavaa on, että perusopinnot aloitetaan Sosiaalipsykologian perusteet -opintojaksosta.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua kokonaisuudelle 25.8.2024 asti. Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje ilmoittautumisen päätyttyä.

Mikäli haluat ilmoittautua vain yksittäiselle opintojaksolle voit tehdä ilmoittautumisen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä opintokokonaisuutta koskeva maksu on 9 euroa / opintopiste. Hinta on voimassa vain opintokokonaisuuden ensimmäisen jakson alkuun asti. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa maksu on 12 e / op.

Yksittäisten opintojaksojen hinta on 12 e / op.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

25.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 25.08.2024. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi. Tämän jälkeen tehdyissä perumistapauksissa veloitamme opintojen hinnan 90 euroa mikäli lasku on jo ehditty muodostamaan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset