Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, verkkokurssi 13.9.–5.11.2023

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, verkkotentti syksy 2023 ja kevät 2024

Ryhmät, vuorovaikutus ja ryhmien väliset suhteet 5 op, 1.11.–13.12.2023

Minuus, mielenterveys ja identiteetti 5 op, verkkokurssi 17.1.–18.3.2024

Suositeltavaa on, että perusopinnot aloitetaan Sosiaalipsykologian perusteet -opintojaksosta.

Tutustu opintojakson tarkempiin tietoihin klikkaamalla sivun lopusta jaksokohtaisia linkkejä.

Aika

13.09.2023 – 31.07.2024

Verkko-opetus lv. 2023-2024 aikana.

Katso opintojaksokohtaiset aikataulut sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Paikka

Verkko-opinnot

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin? Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan? Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä? Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia?

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintojaksot Sosiaalipsykologian perusteet, Ryhmät, vuorovaikutus ja ryhmien väliset suhteet ja Minuus, mielenterveys ja identiteetti ovat monimuotoisia, aikataulutettuja verkkokursseja ja opintojaksot sisältävät erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä, jotka etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Nämä opintojaksot on mahdollista suorittaa ainoastaan syys- tai kevätlukukaudella (kts. opintojaksolle osoitettu ajankohta). Opintojaksot Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä ja Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin suoritetaan kirjallisuuden verkkotenttinä. Vaihtoehtoisia tenttipäiviä on sekä syys- että kevätlukukaudelle. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 22.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Mikäli haluat osallistua yksittäiselle opintojaksolle, tee ilmoittautuminen opintojakson kohdalta sivun alareunasta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Itä-Suomen avoimeen yliopistoon tulee ilmoittautua jokaiselle kokonaisuuteen kuuluvalle alajaksolle erikseen.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje ennen opintojen alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 300 euroa. (sisältää 25 op)

Hinta koostuu 2 osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan, sekä syksyn 2024. Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.

Osallistujan on tehtävä opintojaksokohtainen ilmoittautuminen ja maksu Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Osallistujalle lähetetään infokirje elokuussa.

Ilmoittautumiset

27.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset