Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ryhmät, vuorovaikutus ja ryhmien väliset suhteet 5 op, syksy 2023

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ryhmien, vuorovaikutuksen ja ryhmien välisten suhteiden tutkimukseen liittyvän käsitteistön ja teoriaperinteet.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Katso tarkempi aikataulu ja viimeinen ilmoittautumispäivä opintojen aika ja paikka -kohdasta.

Aika

01.11. – 13.12.2023

Tavoite

Geneeriset taidot: kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Perehtyminen ryhmäilmiöihin, ryhmiä, ryhmäsuhteita sekä vuorovaikutusta koskeviin teorioihin ja tutkimussuuntauksiin sosiaalipsykologiassa ja sosiaalitieteissä.

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan monimuotoisena verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä 1.11. – 13.12.2023.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, monimuotoinen verkkokurssi 100 %.

Kirjallisuus

• Niemistö, R.: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia. 1998 tai uudempi.
• Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M. & Ahokas, A-R.: Arjen sosiaalipsykologia. 2014. Luvut 2 ja 5.
• Lisäksi muu Moodle-ympäristössä ilmoitettu oheismateriaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

15.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen