Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, lv. 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteellisen ajattelun ominaispiirteitä tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja niihin liittyvää yhteiskuntatieteellistä ajattelua ja tutkimusta harjaantuu tieteellisten artikkelien lukemiseen sekä tieteelliseen keskusteluun ja argumentointiin (tutkinto-opiskelijat).

Aika

08.08.2023 – 04.06.2024

Tavoite

Geneeriset taidot: Kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiötä (esim. poliittinen järjestelmä, talous, perhe, työelämä ja väestö), näiden kehitystä sekä muutostrendejä.

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan kirjallisuudella verkkotenttinä Moodle-oppimisympäristössä. Verkkotenttipäiviä on sekä syys- ett kevätlukukaudella. Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

Syksy 2023: ti 29.8., ti 10.10., ti 5.12.

Kevät 2024: ti 23.1., ti 27.2., ti 2.4., ti 7.5., ti 4.6.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, arvosana muodostuu tentin perusteella.

Kirjallisuus

Tentitään kolme kirjaa seuraavista:

1. Anttila et al.: Luokan ääni ja hiljaisuus. Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Vastapaino, 2016.
2. Heikkinen & Tuomi.: Suomalainen elämänkulku. Tammi, 2000.
3. Niemelä: Hyvinvointipolitiikka. Sanoma Pro, 2010.
4. Purhonen: Suomalainen maku Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen, Gaudeamus, 2014.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

01.05.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen