Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op, kevät 2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiaalipedagogiikan perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Sisältö: Sosiaalipedagogiikka eri maissa ja maantieteellisillä alueilla.

Aika

18.03. – 07.05.2025

Esitiedot

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettisen keskustelun, tutkimuksen ja käytännön toimintakenttien ominaispiirteitä eri maissa ja maantieteellisillä alueilla sekä tunnistaa sosiaalipedagogisen ajattelun toiminnan alueellisia erityispiirteitä ja painotuksia ja omaa valmiuksia perehtyä niihin syvemmin.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kansainvälisyys, kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

YTT Elina Nivala

Suoritustapa

Johdantoluento, sosiaalipedagogiikkaa yhdessä valitussa maassa tarkastelevan esseen laatiminen pari- tai ryhmätyönä, esseen esitteleminen esseeseminaarissa ja toisen esseen opponoiminen. Johdantoluento ja esseeseminaari järjestetään verkossa.

Johdantoluento: ti 18.3. klo 15 – 18

Seminaarit: ti 6.5. ja ke 7.5. klo 15 – 18

Kaikki tapaamiset ovat verkossa.

Opintojakson aikataulu on sama kuin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla. Opettaja lähettää ennen opetuksen alkua opiskelijoille tarkempaa tietoa opintojakson toteutuksesta ja työskentelystä. UEF-opiskelijasähköpostiin. Ohjeet UEF-tunnusten ja opiskelijasähköpostin käyttöönottoon saat ilmoittautumisen jälkeen.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu ja vaatii aktiivista työskentelyä opintojakson aikana. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, arvosana perustuu esseen (70 %) ja esseeseminaariesityksen (30 %) arviointiin.

Kirjallisuus

Oheismateriaali (vapaaehtoinen):

– Kornbeck, Jacob & Rosendal Jensen, Niels: The diversity of social pedagogy in Europe. Europäischer Hochschulsverlag, 2009.
– Kornbeck, Jacob & Rosendal Jensen, Niels (toim.): Social pedagogy for the entire lifespan, volume I. Europäischer Hochschulsverlag 2011.
– Kornbeck, Jacob & Rosendal Jensen, Niels (toim.). Social pedagogy for the entire lifespan, volume II. Europäischer Hochschulsverlag 2012.
– Kornbeck, J. & Úcar, X. (toim.): Latin American Social Pedagogy: relaying concepts, values and methods between Europe and the Americas. Europäischer Hochschulsverlag 2015.
– Muu opintojakson opettajan osoittama kirjallisuus

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

25.02.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Osallistumisen voi perua maksutta, mikäli se tehdään viimeistään 25.02.2025.

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen