Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Se tarkastelee kasvun ja kasvatuksen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja tuo pedagogista näkökulmaa sosiaaliseen työhön. Sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttää ovat esimerkiksi kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipedagogiikan opinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin. Sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella joustavasti verkossa, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi.

Perusopinnot voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Aika

01.08.2024 – 31.07.2025

Opinnot järjestetään lukuvuoden 2024-2025 aikana. Lue tarkemmat aikataulut kunkin opintojakson kohdalta sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Sosiaalipedagogiikan sovellusmahdollisuudet ovat moninaiset, sillä se auttaa ymmärtämään ihmistä osana erilaisia yhteisöjä, yhteiskuntaa ja maailmaa. Sosiaalipedagogiselle ajattelulle on kysyntää erilaisissa asiantuntijatehtävissä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Sosiaalipedagogiikka sopii täydentämään oman pääaineen näkökulmia ammatillisuuden kehittymisessä esimerkiksi yhteiskunta-, kasvatus ja humanististen tieteiden opiskelijoille. Suomessa sosiaalipedagogiikka on toiminnan viitekehys esimerkiksi yhteisöpedagogien ja sosionomien tutkinnoissa.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

– Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, verkkotentti syksy 2024 ja kevät 2025

– Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op, verkkotentti syksy 2024 ja kevät 2025

– Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op, verkkotentti syksy 2024 ja kevät 2025

– Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op, verkkokurssi kevät 2025

– Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op, verkkokurssi kevät 2025

Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevista opintojaksokohtaisista linkeistä.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja aikataulutettuja opintojaksoja. Suorittamistavat vaihtelevat opintojaksosta riippuen (verkkotentit, kirjalliset tehtävät, opintopiirit). Opintojaksot Sosiaalipedagogiikan perusteet, Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta sekä Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka on mahdollista suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan joko syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksot Sosiaalipedagogiikan käytäntö ja Sosiaalipedagogiikan traditiot on aikataulutettuja verkkokursseja, jotka on mahdollista suorittaa ainoastaan kevätlukukaudella (kts. opintojaksolle osoitettu ajankohta). Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista.

Suositeltavaa on, että aloitat perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusteet -opintojaksosta.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua kokonaisuudelle 17.11.2024 asti. Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Mikäli haluat ilmoittautua vain yksittäiselle opintojaksolle voit tehdä ilmoittautumisen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä opintokokonaisuutta koskeva maksu on 9 euroa / opintopiste. Hinta on voimassa vain opintokokonaisuuden ensimmäisen jakson alkuun asti. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa maksu on 12 e / op.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

16.12.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset