Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op, lv. 2024-2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiaalipedagogiikan perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Sisältö: Tutustuminen kirjallisuuteen, joka käsittelee sosiaalipedagogisesti keskeisiä näkökulmia ihmiseen ja eettisen toiminnan perusteita.

Aika

02.09.2024 – 15.06.2025

Esitiedot

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan ihmiskäsityksiä ja etiikkaa sekä niihin liittyvää keskustelua.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: etiikka, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Maarit Laihonen

Suoritustapa

Kirjallisuus suoritetaan verkkotenttinä tai oppimistehtävänä tai opintopiirinä.

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:

Syksy 2024: ke 2.10., ke 4.12.

Kevät 2025: ke 5.2., ke 2.4.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, arvosana perustuu tentin tai vaihtoehtoisesti oppimistehtävän tai opintopiirin arviointiin. Opintopiirisuorituksesta koko opintopiiriryhmä saa saman arvosanan.

Kirjallisuus

Tentitään kolme kirjaa, joista kaikille pakolliset:

– Kurki, L. Persoona ja yhteisö: personalistinen sosiaalipedagogiikka, 2002.
– Nussbaum, M.C. Not for profit: why democracy needs the humanities, 2010. (Tai suomenkielinen: Talouskasvua tärkeämpää).

Lisäksi yksi seuraavista:

– Aaltola, E. & Keto, S. Empatia – myötäelämisen tiede., 2017.
– Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. Myönteinen tunnistaminen, 2015.
– Moodle-alustalta löytyvä viiden artikkelin kokonaisuus planetaarisen sosiaalipedagogiikan teemoista

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

28.02.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen