Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op, kevät 2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiaali-ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Sisältö: Johtamisen peruskäsitteet; sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen erityispiirteet; henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtaminen.

Aika

08.01. – 02.03.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä johtamisen peruskäsitteitä sekä osaa hyödyntää niitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa, opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteitä johtamisen näkökulmasta,
tuntee henkilöstövoimavarojen, muutoksen ja muutoksen johtamisen teoriaa sekä osaa soveltaa teoriaa käytännön johtamistilanteissa.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

– johtaminen ja kehittäminen
– oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
– vuorovaikutus ja viestintä

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Kirsi Ilola

Suoritustapa

Verkko-opintojakso: Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Opetusaika: 8.1.2025-2.3.2025. Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutettuja oppimistehtäviä, joten kirjaudu opintojakson eLearn Moodle-oppimisympäristöön hyvissä ajoin.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

– Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2011 tai myöh. painos) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.
– Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

18.12.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Osallistumisen voi perua maksutta, mikäli se tehdään viimeistään 18.12.2024.

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen