Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoissa opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, taustateorioihin ja ohjaukseen ja ymmärtää niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 25 op sisältää kuusi opintojaksoa.

Opinnot järjestetään lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Aika

01.08.2024 – 31.07.2025

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Sosiaali – ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

● Tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuuden ja ymmärtää palvelujärjestelmän ohjauksen ja lainsäädännön merkitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa
● Tietää johtamisen peruskäsitteet ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön johtamistilanteissa
● Tunnistaa ja osaa kuvata johtamis- ja organisaatioteorioita ja osaa selittää teorioiden vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa
● Perehtyy ja osaa määritellä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaa, tutkimuksellisia lähtökohtia ja tieteellisen tiedon käyttöä yhteiskunnassa ja omassa työssään sekä kansallisen että kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Perusopintokokonaisuus kehittää ja vahvistaa opiskelijan sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisosaamista sekä antaa valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja maisteriopintoihin.

Perusopintokokonaisuus kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:
-johtaminen ja kehittäminen
-oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
-etiikka ja kriittinen ajattelu
-digitaaliset taidot
-vuorovaikutus ja viestintä

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:

● Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op
● Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op
● Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
● Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op
● Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
● Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje elokuussa 2024 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Mikäli haluat ilmoittautua vain yksittäiselle opintojaksolle voit tehdä ilmoittautumisen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä opintokokonaisuutta koskeva maksu on 9 euroa / opintopiste. Hinta on voimassa vain opintokokonaisuuden ensimmäisen jakson alkuun asti. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa maksu on 12 e / op.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

02.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset