Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op, kevät 2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiaali-ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalueet, tutkimus ja metodologia; tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä; tiedonhaku ja eri tietokannat.

Aika

24.02. – 30.04.2025

Esitiedot

Suositellaan edeltävinä opintoina Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaa, tutkimusalueita ja tutkimuksia. Hän tunnistaa ja ymmärtää metodologiaa ja tutkimuksissa käytettyjä metodologisia valintoja,
tunnistaa tutkimustiedon käytön ja soveltamisen mahdollisuuksia palvelujärjestelmän kehittämisessä sekä saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa ja saa valmiuksia tietokantojen käyttöön.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

– etiikka
– kriittinen ajattelu

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Kirsi Ilola

Suoritustapa

Verkko-opintojakso: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely. Itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakso suoritettavissa ajalla 24.2.2025-30.4.2025. Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutettuja oppimistehtäviä, joten kirjaudu opintojakson eLearn Moodle-oppimisympäristöön hyvissä ajoin.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

– Jäntti Anni, Kork Anna-Aurora, Kurkela Kaisa, Leponiemi Ulriika, Paananen Henna, Lotta-Maria Sinervö & Tuurnas Sanna 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino, Tampere. (soveltuvin osin)
– Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki. (soveltuvin osin: johdanto, luku 3: tieteen taustaoletukset)
– Raunio Kyösti 1999. Positivismi ja ihmistiede sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Helsinki
– Sinkkonen Sirkka & Kinnunen Juha 1999. Terveystieteiden eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde lähitieteisiin. Hoitotiede 11(6), 311–324.
– Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto 2016. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus, Helsinki.
– Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

04.02.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Osallistumisen voi perua maksutta, mikäli se tehdään viimeistään 04.02.2025.

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen