Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Organisaatioviestintä 6 op, lv 2024-2025, UEF

Kuvaus

Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakso kuuluu Markkinoinnin perusopintoihin, Johtamisen perusopintoihin ja Johtamisen aineopintoihin.

Sisältö: Viestinnän johtaminen ja suunnittelu. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Sidosryhmäsuhteet. Sosiaalinen media yhteisöviestinnässä.

Aika

07.08.2024 – 30.05.2025

Esitiedot

Kauppatieteiden opiskelijat: Markkinoinnin perusteet ja Johtamisen perusteet.

Kaikilla muilla Markkinoinnin perusteet tai Johtamisen perusteet.

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista, soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin sekä tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet. Opiskelija osaa myös rakentaa viestintäsuunnitelman, etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa, arvioida sitä kriittisesti ja hyödyntää sitä viestintäaiheisessa päättötehtävässä. 

Tämä opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: digitalisaatio, kriittinen ajattelu ja vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Helena Kantanen

Suoritustapa

Verkkototeutus: verkkoluennot 2 t, oppimistehtävät 80 t, essee 80 t.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina perehtymällä oppimateriaaliin ja palauttamalla oppimistehtäviä.Opiskelu on täysin itsenäistä. Akateeminen opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta. Opintojaksolla on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista valitset itsellesi sopivan. Uusiminen tai korottaminen tapahtuu myös lukuvuodelle määrättyinä ajankohtina. Huomioi suoritusajankohdat opintojen suunnittelussa.

Verkkokurssi on tarjolla ympäri vuoden. Päättötehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät lv. 2024-2025: 30.10.2024, 31.12.2024, 28.2.2025, 30.4.2025

Arviointi

Oppimistehtävät hyv/hyl, essee 100 %.

Kirjallisuus

– Tench, R. & Waddington, S. (toim.) 2021. Exploring Public Re-lations and Management Communication. Harlow: Pearson. (saatavilla myös e-kirjana)
– Juholin, E. 2022. Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja stra-tegiat haltuun. Helsinki: Infor. (saatavilla myös e-kirjana)
– Artikkelit ja muu materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

18.03.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen