Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Laskentatoimen perusteet 6 op, lv 2024-2025, UEF

Kuvaus

Opintojakso on perusopintotasoinen. Opintojakso kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin sekä Laskentatoimen perusopintoihin.

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Aika

07.08.2024 – 30.07.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet, kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa sekä tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt. Opiskelija osaa myös tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen, arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla sekä soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: Excel-harjoitustyö kehittää opiskelijan digitaalisia taitoja. Luentokurssilla työstetty ryhmätyö kehittää ryhmätyöskentelytaitoja.

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina perehtymällä oppimateriaaliin, tekemällä laskuharjoituksia ja palauttamalla oppimistehtäviä ja tekemällä verkkotentin oppimisympäristössä.

Opiskelu on täysin itsenäistä. Akateeminen opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta. Opintojaksolla on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista valitset itsellesi sopivan. Uusiminen tai korottaminen tapahtuu myös lukuvuodelle määrättyinä ajankohtina. Huomioi suoritusajankohdat opintojen suunnittelussa.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lv. 2024-2025: ti 1.10. 12-14, ti 10.12. 18-20, ti 4.3. 12-14, ti 6.5. 18-20 ja 17.6. 12-14.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakso arvioidaan tentin ja oppimistehtävien perusteella.

Kirjallisuus

– Jormakka et al. (2021) Laskentatoimi. Edita. Kirja saatavana myös e-kirjana.

Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

12.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen