Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (MOOC) 3 op, lv. 2024-2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen ja Terveystaloustieteen perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Sisältö: Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuus (palveluntuottajat, palvelujen järjestäminen, poliittinen päätöksenteko) ja palvelujen taloudellinen ohjaus; sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava keskeinen lainsäädäntö.

Aika

09.09.2024 – 30.07.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteitä, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa sekä tunnistaa keskeisen sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija osaa myös tunnistaa taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla sekä rakentaa yhteistä tietopohjaa ja ymmärrystä eri ammattilaisille toimintaympäristöön liittyvistä asioista.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

– kriittinen ajattelu
– oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

Moona Huhtakangas

Suoritustapa

Verkkotehtävät, verkkotentti. Itsenäinen työskentely verkkotyöskentely 81 t, (DigiCampus-verkko-oppimisympäristö).

Opintojakson suoritetaan omassa aikataulussa ajalla 9.9.2024-30.7.2025. Opintojaksolla on vaihtoehtoinen palautuspäivä kerran kuukaudessa.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

– Verkkoluennot ja – materiaalit sekä oppimisympäristössä ilmoitettu oheiskirjallisuus
– Laaksonen Hannele, Laitinen Heleena & Hiilamo Heikki (toim.) 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. WSOY.
– Hujala Anneli & Taskinen Helena (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University Press, 2020. Soveltuvin osin.
– Rissanen Sari & Lammintakanen Johanna 2017. Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo. Soveltuvin osin.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

31.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen