Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Henkilöstöjohtaminen 6 op, lv 2024-2025, UEF

Kuvaus

Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakso kuuluu Johtamisen perusopintoihin, Johtaminen ja markkinointi perusopintoihin, Johtaminen aineopintoihin, Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen perusopintoihin sekä Johtaminen ja esihenkilötyö -osaamiskokonaisuuteen.

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti. Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

Aika

07.08.2024 – 30.07.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

HUOM! Jos olet suorittanut aiemmin Henkilöstövoimavarojen johtaminen (6 op) opintojakson, et voi enää suorittaa tätä opintojaksoa.

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa kuvata henkilöstöjohtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön, tunnistaa henkilöstöjohtamisen prosessit ja niiden keskinäiset yhteydet sekä vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja ja merkitystä organisaatioissa. Opiskelija osaa myös soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja ristiriitojen ratkaisemiseksi sekä arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin.

Tämä opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: Etiikka, oman asiantuntijuuden kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Mirjami Ikonen

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina perehtymällä oppimateriaaliin ja palauttamalla oppimistehtäviä. Opiskelu on täysin itsenäistä. Akateeminen opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta. Opintojaksolla on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista valitset itsellesi sopivan. Uusiminen tai korottaminen tapahtuu myös lukuvuodelle määrättyinä ajankohtina. Huomioi suoritusajankohdat opintojen suunnittelussa.

Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautusajankohdat lukuvuonna 2024-2025: 31.10.2024, 30.12.2024, 28.2.2025, 30.4.2025, 31.7.2025

Opintojakson oppimisympäristö avautuu viimeistään syyskuun alussa.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

– Rees, G. & Smith, P.E. (2021 tai uusin painos) Strategic Human Resource Management. An International Perspective. Sage
– Viitala, R. (2021) Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Myös e-kirjana (UEF-Primo)
– Opettajan ilmoittama muu materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

05.06.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen