Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuus on monitieteinen opintokokonaisuus, jossa perehdytään laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluihin eri organisaatioissa ja organisaatiotasoilla. Opinnoissa perehdytään asiakas- ja potilasturvallisuuden käsitteistöön, osa-alueisiin ja toimijoihin, sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen.

Kokonaisuuteen kuuluvien opintojen avulla opit selittämään ja arvioimaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen, toteuttamaan ja soveltamaan asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita moniammatillisesti, sekä kehittämään asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti. Opintojaksoilla kuullaan useiden asiakas- ja potilasturvallisuuden kärkiosaajien asiantuntijaluentoja sekä työskennellään moniammatillisesti käytännöllisten esimerkkien parissa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuus on kehitetty Itä-Suomen yliopistossa viiden laitoksen monitieteisenä yhteistyönä vastaamaan käytännön työstä nousseeseen tarpeeseen kehittää systemaattisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamista moniammatillisissa toimintaympäristöissä.

Aika

29.08.2023 – 31.07.2024

Opintokokonaisuus järjestetään lv. 2023-2024 aikana. Tutustu tarkempiin aikatauluihin sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat erinomaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa työskenteleville ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, hammaslääketieteen ja hammashoidon ammattilaisille, farmaseuteille ja proviisoreille, oikeustieteen toimijoille, asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaaville, yksiköiden johtajille, sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatillisen osaamisen täydentämiseen tai osaksi tutkintoa muun muassa sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

– selittää asiakas- ja potilasturvallisuuden kokonaisuuteen liittyvät käsitteet, toimijat, rakenteet, sääntelyn ja kulttuurin
– selittää ja arvioida kokonaisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen
– toteuttaa ja soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuden hyviä käytänteitä ja velvoitteita
– kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisuutena systeemisesti

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintojen 25 op opintojaksot:

Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5op 29.08.2023 – 30.10.2023. Kirjaudu Moodleen heti jakson alkaessa. Opintojaksolla on aikataulutettuja tehtäviä ja se tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Laadukas ja turvallinen toimintakulttuuri 5 op 23.10.2023 – 13.12.2023. Kirjaudu Moodleen heti jakson alkaessa. Opintojaksolla on aikataulutettuja tehtäviä ja se tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Haavoittuvien ryhmien asiakas- ja potilasturvallisuus 5 op 9.1.2024 – 3.3.2024. Kirjaudu Moodleen heti jakson alkaessa. Opintojaksolla on aikataulutettuja tehtäviä ja se tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op 1.9.2023 – 31.7.2024. Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti (jaksolla neljä palautuspäivää vuoden aikana: loka-, joulu-, huhti- tai heinäkuun lopussa).

Asiakas- ja potilasturvallisuuden johtaminen 5 op 18.3.2024 – 30.4.2024. Kirjaudu Moodleen heti jakson alkaessa. Opintojaksolla on kaksi vaihtoehtoista tenttipäivää, jotka ilmoitetaan Moodlessa.

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opintojaksojen sisällä voi olla viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia sekä ryhmätyöskentelyä. Kirjaudu opintojaksokohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista. Katso opintojaksojen aikataulut sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittaudu kokonaisuudelle tältä sivulta löytyvät sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille, tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Infokirje lähetetään osallistujalle sähköpostitse noin 3 viikkoa ennen opintojen alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin opintojakson keston ajan.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 300 euroa (sisältää 25 opintopistettä)

Hinta koostuu 2 osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus on 9 euroa / opintopiste.

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään infokirje ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

20.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset