Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Haavoittuvien ryhmien asiakas- ja potilasturvallisuus 5 op, 9.1.2024 – 3.3.2024

Aika

09.01. – 03.03.2024

Verkko-opinnot ajalla 9.1.-3.3.2024. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Paikka

Etäopetus.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Professori Jarmo Jääskeläinen

Suoritustapa

Verkko-opetus 135 h: videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät. Opintojaksolla on ryhmätehtävä, opiskelijat jaetaan ryhmiin heti jakson alkaessa Moodleen kirjautuneiden perusteella. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Arviointi

Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä. Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin
aikana monitieteisesti käsiteltävien case-tapausten kautta ryhmätehtävillä ja oppimispäiväkirjalla. Oppimistehtävät hyv/hyl.

Kirjallisuus

Opintojakson Moodle-ympäristössä ilmoitettu oppimateriaali.

Mahdolliset lainaus- ja kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Infokirje lähetetään osallistujalle sähköpostitse noin 2 viikkoa ennen opintojen alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään infokirje ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

17.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen